0164 278 800 Boerhaaveplein 7 (Pand 7), 4624 VT Bergen op Zoom
  • Samen naar een gezond gewicht!

    Samen naar een gezond gewicht!

  • Alle disciplines binnen één centrum!

    Alle disciplines binnen één centrum!

  • Multidisciplinaire zorg op maat!

    Multidisciplinaire zorg op maat!

Wanneer heb je obesitas?

Obesitas staat voor ernstig overgewicht. De mate van overgewicht kunnen we berekenen door de verhouding tussen het gewicht en de lichaamslengte te bepalen. Dit wordt de Body Mass Index (BMI) genoemd. Hoe hoger de BMI is, des te ernstiger is het overgewicht en daarmee de kans op bijkomende klachten en aandoeningen. In onderstaande tabel kunt u zien welke verschillende categoriën obesitas we kunnen onderscheiden. In de laatste kolom wordt het risico op gezondheidsproblemen weergegeven.

BMI Categorie Gezondheidsrisico
< 18.5 Ondergewicht Verhoogd
18.5 - 25 Normaal gewicht Normaal
25 - 30 Overgewicht Verhoogd
30 - 35 Obesitas Hoog
35 - 40 Ernstige Obesitas Zeer hoog
40 - 50 Morbide Obesitas Extreem hoog
> 50 Superobesitas Zeer extreem hoog

 

Obesitas gaat altijd gepaard met een verhoogd risico op bijkomende ziektes en daardoor mogelijk ook een slechtere kwaliteit van leven en kortere levensduur. Indien u lijdt aan obesitas (BMI > 30) is het van uiterst belang voor uw gezondheid om weer te streven naar een gezond gewicht.