0164 278 800 Boerhaaveplein 7 (Pand 7), 4624 VT Bergen op Zoom
  • Samen naar een gezond gewicht!

    Samen naar een gezond gewicht!

  • Alle disciplines binnen één centrum!

    Alle disciplines binnen één centrum!

  • Multidisciplinaire zorg op maat!

    Multidisciplinaire zorg op maat!

Screening

Indien u besloten heeft een ingreep te willen ondergaan doorloopt u een screeningstraject. Dit houdt in dat een chirurg, psycholoog, diëtist en obesitasverpleegkundige beoordelen of u inderdaad geholpen zult zijn met een chirurgische ingreep. Deze stap is noodzakelijk omdat per individu gekeken moet worden naar de beste en veiligste oplossing om gewicht te verliezen. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat er moeilijkheden ontstaan na een ingreep.

Second Opinion
Het is mogelijk om een second opinion aan te vragen in onze kliniek. Dit kan ook op verzoek van uw zorgverzekeraar. Zij melden u aan voor de second opinion. Zodra u aangemeld bent, maken we een afspraak met u bij de chirurg.

Pre operatieve Screening
Voorafgaande aan de operatieve ingreep beoordeelt de anaesthesioloog of u op lichamelijk en conditioneel gebied in staat bent de operatie te ondergaan. De specialisten van het Behandelcentrum voor Overgewicht en Obesitas doen een vergelijkbare controle voorafgaande aan de pre operatieve screening (POS). De controle van de anaesthesioloog is een extra check om de operatie zo succesvol mogelijk te laten verlopen.