0164 278 800 Boerhaaveplein 7 (Pand 7), 4624 VT Bergen op Zoom
 • Belangrijke informatie aangaande Coronavirus

  Belangrijke informatie aangaande Coronavirus

                                      

                                                                  Vindt u hier

 •  

   

  > Lees meer

 • Alle disciplines binnen één centrum!

  Alle disciplines binnen één centrum!

 • Multidisciplinaire zorg op maat!

  Multidisciplinaire zorg op maat!

 • Samen naar een gezond gewicht!

  Samen naar een gezond gewicht!

Praktische gevolgen van corona

Zoals u uiteraard al weet blijft de aanhoudende corona pandemie een belangrijke impact houden op ons dagelijks leven. Hieronder kan u de meeste gevolgen voor uw bariatrisch centrum terug vinden met ook een link naar de meest recente ontwikkelingen. 

 

1. Vermijden van fysiek contact

Wellicht de voorzorgsmaatregel met de meest verregaande gevolgen. allereerst het afschaffen van de groepsbijeenkomsten: Voor het aanvangen van de corona pandemie werden de oriënterende voorlichting, de voorlichting voor de operatie en de voedingsadviezen na de operatie in groepsverband uitgelegd. Deze zijn nu omgezet naar online presentaties om aan de regelgeving te voldoen. U kan deze terugvinden door op de link te klikken. Daarnaast heeft de regel ook invloed op individuele contacten. Dit vergt een hele nieuwe dynamiek tussen het team en de patiënt. Alle poliklinische afspraken worden omgezet van fysieke naar telefonische afspraken. Enkel bij noodzaak zal een fysieke afspraak worden gemaakt na overleg met 1 van de chirurgen. Deze regel wordt strikt nageleefd om de Corona pandemie te bestrijden mede gezien het bariatrisch centrum in het bijzonder hard getroffen wordt door deze wereldwijde crisis. 

 

2. Reguliere zorg

Elke nieuwe golf van Corona leidt onherroepelijk tot afschalen van de reguliere zorg. De bariatrische zorg en meer bepaald de bariatrische ingrepen worden hierdoor zeer snel afgeschaald en gestopt teneinde de werking van het ziekenhuis te kunnen garanderen bij een hoge instroom aan COVID patiënten. Momenteel wordt er terug geopereerd doch zijn er wekelijkse aanpassingen afhankelijk van de situatie op dat moment. Ook dit vergt het nodige geduld en flexibiliteit van zowel het bariatrisch team als onze patiënten. 

 

3. Nazorgtrajecten

De algemene nazorgtrajecten zijn ook grondig gewijzigd sinds de opkomst van corona. De fysiotherapie nazorg blijft bestaan, maar met inachtneming van de strikte maatregelen en rekening houdend met veranderende omstandigheden. Voor nazorg bij de diëtist en/of psycholoog kan de patiënt terecht bij de chirurg die in samenspraak met de patiënt kijkt welke specifieke zorg er kan geboden worden. 

 

4. Acute zorg

In tegenstelling tot de reguliere zorg, blijft de acute zorg wel gegarandeerd. Patiënten kunnen steeds terecht met klachten. Overdag kan dit bij het bariatrisch centrum zelf. In het weekend of 's nachts kan u terecht bij de HAP of SEH. Onze chirurgen garanderen een continuïteit van de zorg en staan 24/7 paraat bij acute chirurgische problematiek. 

5. Meest recente nieuws

klik hier