0164 278 800 Boerhaaveplein 7 (Pand 7), 4624 VT Bergen op Zoom
  • Samen naar een gezond gewicht!

    Samen naar een gezond gewicht!

  • Alle disciplines binnen één centrum!

    Alle disciplines binnen één centrum!

  • Multidisciplinaire zorg op maat!

    Multidisciplinaire zorg op maat!

Operatief traject

Mensen die er, ondanks goede pogingen, niet in slagen om blijvend hun gewicht te beheersen kunnen in aanmerking komen voor een chirurgische behandeling van morbide obesitas (ook wel bariatrische chirurgie genoemd). Het doel van een chirurgische ingreep is de voedselinname te verminderen en/of de opnamecapaciteit door de dunne darm te verminderen. In alle gevallen geldt dat een operatie slechts een hulpmiddel is waarbij u nog altijd zelf uw eetpatroon en leefstijl zal moeten aanpassen. Hierin staat u niet alleen, ons team zal u daarbij blijvend ondersteunen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een operatie:

De Body Mass Index (BMI) is hoger dan 40, of hoger dan 35 indien u een aandoening heeft die een direct gevolg is van obesitas zoals suikerziekte of hoge bloeddruk, slaapapneu syndroom of ernstige gewrichtsklachten. Er moet een goede motivatie bestaan om gedrag te willen veranderen. In het verleden moeten er goede afvalpogingen ondernomen zijn, onder professionele begeleiding. Richtinggevend, echter niet absoluut, is leeftijd tussen 18 en 65 jaar.

Contra-indicaties voor chirurgie zijn bijvoorbeeld ernstige eetstoornissen zoals boulimie, ernstige psychiatrische aandoeningen, het niet voldoende beheersen van de Nederlandse taal of alcohol, danwel andere verslaving.