0164 278 800 Boerhaaveplein 7 (Pand 7), 4624 VT Bergen op Zoom
  • Samen naar een gezond gewicht!

    Samen naar een gezond gewicht!

  • Alle disciplines binnen één centrum!

    Alle disciplines binnen één centrum!

  • Multidisciplinaire zorg op maat!

    Multidisciplinaire zorg op maat!

Obesitasverpleegkundige

De obesitasverpleegkundige en physician assistant hebben een centrale rol binnen de groep. Zij zijn het aanspreekpunt bij al uw vragen en uw vertrouwenspersoon. Zij draagt zorg voor de coördinatie en continuïteit van de behandeling. De verpleegkundige/PA is dus altijd bereikbaar om eventuele vragen en problemen te bespreken. Door directe lijnen met de chirurgen en overige disciplines zal ze altijd een oplossing voor u kunnen bieden.
U maakt tijdens de oriënterende voorlichting al direct kennis met onze PA/obesitas verpleegkundige, zo is ze vanaf het begin bij uw behandeling betrokken. Mochten er gedurende uw behandeling vragen zijn, kunt u altijd bij onze verpleegkundige of PA terecht. Na de operatie komt u ook bij de verpleegkundige/PA op controle. Tevens zorgt zij ervoor dat alle bloeduitslagen worden gecontroleerd. Wilt u uw bloeduitslag weten? Stuur een email naar onderstaand adres.

U kunt de obesitasverpleegkundige of PA bereiken via het mailadres: gespvpk.obesitas.boz@bravis.nl Vermeld altijd uw volledige naam, geboortedatum en eventueel telefoonnummer.

Telefonisch spreekuur: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12.00 en 12.30 uur kunt u bellen met het nummer 0164- 278 800.
Buiten werktijden: bij acute en dringende problemen na de operatie belt u met afdeling Spoedeisende Hulp van het Bravis ziekenhuis Bergen op Zoom, nummer: 088-7067302.