0164 278 800 Boerhaaveplein 7 (Pand 7), 4624 VT Bergen op Zoom
 •  

   

  Behandeling met Saxenda?

  Hier vindt u meer informatie over de behandeling met Saxenda en andere medicatie tegen overgewicht

 • Belangrijke informatie aangaande Coronavirus

  Belangrijke informatie aangaande Coronavirus

                                      

                                                                  Vindt u hier

 • Binnenkort starten grote werken in de buurt van het obesitascentrum

  Binnenkort starten grote werken in de buurt van het obesitascentrum

  Binnenkort starten grote werken in de buurt van het obesitascentrum

  lees hier meer

 • Alle disciplines binnen één centrum!

  Alle disciplines binnen één centrum!

 • Multidisciplinaire zorg op maat!

  Multidisciplinaire zorg op maat!

 • Samen naar een gezond gewicht!

  Samen naar een gezond gewicht!

Groepsbijeenkomsten

Naast de individuele nazorg bieden we ook groepsbijeenkomsten aan. Deze groepsbijeenkomsten worden gehouden door de psycholoog en de diëtist. Tijdens deze sessies worden onderwerpen besproken waar veel patiënten problemen mee ervaren of vragen over hebben. De groepsbijeenkomsten worden als zeer nuttig ervaren doordat individuele ervaringen met lotgenoten gedeeld kunnen worden. 

Groepsbijeenkomst op woensdag 22 juni, woensdag 21 september, woensdag 16 november

Van 15 uur tot 16 uur psycholoog

Voor de groepsbijeenkomst van de psycholoog geldt een eigen inbreng en of (hulp-)vraag. U kunt hierbij denken aan vragen rondom emotie eten, eetbuien, eetverleidingen, hoe om te gaan met de omgeving, een terugval, verandering lichaamsbeeld of een ander onderwerp naar
            eigen keuze. Het is belangrijk dat u bij het aanmelden voor een groepsbijeenkomst kort aangeeft waar u het graag over zou willen hebben of welke specifieke vraag u heeft. Op deze manier kan de psycholoog van tevoren bepalen welke punten ter sprake dienen te komen.

 

Van 16 uur tot 17 uur diëtist

Woensdag 22 juni thema – Gezonde voeding en etiketten lezen

Woensdag 21 september thema – Hypo en dumping klachten

Woensdag 16 november thema  - Feestdagen en gewichtstoename na een maagverkleining

 

Als u wenst deel te nemen aan een groepsbijeenkomst zijn onderstaande punten van belang:

1.         Diëtist: u heeft vragen over het betreffende thema dat op de agenda staat.
            Psycholoog: u mailt voorafgaand aan de bijeenkomst wat u graag zou willen bespreken.

2.         Het volgen van een groepsbijeenkomst kan vanaf zes maanden na de operatie.
                      
Inschrijven doet u door een email te sturen naar: poli.bariatrie@bravis.nl

3.         Indien u wenst kunt u op eenzelfde dag zowel aansluiten bij de groep van de diëtist als
            van de psycholoog Indien u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen via onderstaande e-mailadressen:
            dietist.bariatrie.boz@bravis.nl psycholoog.bariatrie.boz@bravis.nl

Lees meer