0164 278 800 Boerhaaveplein 7 (Pand 7), 4624 VT Bergen op Zoom
 •  

   

  Behandeling met Saxenda?

  Hier vindt u meer informatie over de behandeling met Saxenda en andere medicatie tegen overgewicht

 • Belangrijke informatie aangaande Coronavirus

  Belangrijke informatie aangaande Coronavirus

                                      

                                                                  Vindt u hier

 • Binnenkort starten grote werken in de buurt van het obesitascentrum

  Binnenkort starten grote werken in de buurt van het obesitascentrum

  Binnenkort starten grote werken in de buurt van het obesitascentrum

  lees hier meer

 • Alle disciplines binnen één centrum!

  Alle disciplines binnen één centrum!

 • Multidisciplinaire zorg op maat!

  Multidisciplinaire zorg op maat!

 • Samen naar een gezond gewicht!

  Samen naar een gezond gewicht!

MDO Complex

Het kan ook voorkomen dat er korte of langere tijd na de operatie klachten optreden die het gevolg kunnen zijn van de bariatrische ingreep. U kunt hierbij denken aan afwijkende bloedwaarden zoals vitaminetekorten, klachten die te maken hebben met dumping, problemen met slikken of problemen met uw ontlasting. Voor dergelijke problemen hebben wij deze poli ingericht. Komt u met klachten bij uw huisarts of specialist dan is het belangrijk te vermelden dat u een maagverkleining heeft ondergaan. In veel gevallen zijn uw klachten met goede adviezen op te lossen. Lukt dit niet, blijf er dan niet te lang mee rondlopen. Laat u door uw huisarts of specialist doorverwijzen naar het Bariatrisch Centrum Zuid West Nederland. Dit kan ook als u in een ander ziekenhuis of kliniek een maagverkleining hebt gehad.

Gespecialiseerde internisten en MDL-artsen Bariatrie
Zorg rondom (morbide) obesitas en bariatrische chirurgie is zeer specifiek en relatief onbekend voor zorgverleners buiten de specialistische centra. Het komt helaas nog te vaak voor dat patiënten met onbegrepen klachten jaren rondlopen zonder de  juiste behandeling. In deze speciaal hiervoor opgerichte MDO complex werken we nauw samen met specialisten van Bravis. Dit zijn experts op het gebied van interne geneeskunde en maag-, darm-, leveraandoeningen gecombineerd met Bariatrie.

Tijdens het consult op de Complexpoli ziet u één of meerdere specialisten. Alle afspraken op MDO Complexpoli  Bariatrie vinden plaats bij het Bariatrisch centrum Zuid West Nederland. De patiënten worden door alle specialisten besproken. Hieruit volgt een persoonlijk behandeladvies.

De MDO Complex poli is nog niet gerealiseerd maar staat in de kinderschoenen. Momenteel worden de complexe casussen individueel besproken in een gezamelijk overleg met zowel de bariatrisch chirurgen, internisten als de MDL-arts.

Lees meer