0164 278 800 Boerhaaveplein 7 (Pand 7), 4624 VT Bergen op Zoom
  • Samen naar een gezond gewicht!

    Samen naar een gezond gewicht!

  • Alle disciplines binnen één centrum!

    Alle disciplines binnen één centrum!

  • Multidisciplinaire zorg op maat!

    Multidisciplinaire zorg op maat!

Internisten

De internist-endocrinoloog kan op meerdere momenten tijdens het gehele traject betrokken zijn. Tijdens de screening wordt bekeken of er een oorzaak voor het overgewicht bestaat die op een andere manier dan de operatie behandeld dient te worden. Daarnaast wordt gekeken of u suikerziekte heeft en of deze voldoende goed is ingesteld om veilig geopereerd te kunnen worden.Tevens wordt andere comorbiditeit bekeken , bijgestuurd of behandeld als optimale voorbereiding voor een eventuele ingreep. Zo nodig zal samen met de diabetesverpleegkundige werkzaam in ons centrum de instelling van de diabetes verbeterd worden.Desgewenst worden ook andere disciplines bij de behandeling betrokken. Na de operatie ziet de internist-endocrinoloog mensen met aanhoudende tekorten van vitamines en ijzer ondanks  goede voeding en aanvullende supplementen. Tevens worden patienten gezien met klachten van hypoglycemieën (lage glucosewaarden) ten gevolge van de gastric bypass. Samen met de diëtiste wordt gekeken hoe dit het beste behandeld kan worden. De internist - endocrinoloog wordt tevens ondersteund door en werkt samen met de obesitasverpleegkundige en physician assistant Bariatrie.
De internisten van dit centrum hebben een landelijke samenwerking opgezet met andere internisten die werkzaam zijn in een bariatrisch centrum om kennis en kunde te delen.