0164 278 800 Boerhaaveplein 7 (Pand 7), 4624 VT Bergen op Zoom
 • Samen naar een gezond gewicht!

  Samen naar een gezond gewicht!

 • Alle disciplines binnen één centrum!

  Alle disciplines binnen één centrum!

 • Multidisciplinaire zorg op maat!

  Multidisciplinaire zorg op maat!

Het Behandeltraject


De voorlichting

Indien u voldoet aan de criteria voor bariatrische chirurgie, wordt u uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst. U krijgt tijdens deze voorlichting uitgebreide informatie over het bariatrisch centrum, het behandeltraject en de verschillende operatietechnieken. Na de voorlichting heeft u voldoende kennis om later, samen met de chirurg en het multidisciplinair team, de juiste operatie voor u te kiezen.  

 

Screening

Indien u na de voorlichting nog steeds achter een operatief traject staat krijgt u een afspraak voor een screeningsochtend. Tijdens deze ochtend heeft u een gesprek met de internist en/of verpleegkundige, dietist, psycholoog en fysiotherapeut.  Na de gesprekken met u, voeren de verschillende disciplines een multidisciplinair overleg (MDO). Hierna heeft u een afsluitend gesprek met de bariatrisch chirurg, deze bespreekt het behandelplan met u.

 

Behandelplan

Er zijn 4 verschillende behandelscenario’s mogelijk.

 1. Alle disciplines zijn akkoord en u komt in aanmerking voor een gewichtsreducerende operatie. U krijgt dan direct een operatiedatum en bijbehorende afspraken. U moet namelijk voor de operatie de verplichte voorlichting doorlopen en u wordt onderworpen aan een voorbereidend dieet onder supervisie van een van onze dietistes. Daarnaast gaat u langs de opname en de pre-operatieve screening (anaesthesist/narcose-arts).
 2. U komt in aanmerking voor bariatrische chirurgie na een voortraject bij de diëtist, psycholoog en/of fysiotherapeut. Dit om u beter voor te bereiden op de operatie en de levenswijze na de operatie. Het kan ook voorkomen dat de internist nog aanvullende onderzoeken wil doen of dat bijvoorbeeld de diabetes eerst beter gereguleerd moet worden. U krijgt dan, pas na afronding van het voortraject, of zodra de internist akkoord is, een afsrpaak bij de chirurg om de operatie in te plannen.
 3. U komt misschien in aanmerking voor bariatrische chirurgie na het volgen van een extern voortraject. Uw problematiek wordt eerst door een externe specialist behandeld. Daarna volgt een nieuwe beoordeling door de bariatrisch chirurg en eventueel overige disciplines. .
 4. U komt niet in aanmerking voor bariatrische chirurgie.

 

De operatie

De chirurg heeft samen met u de operatie gekozen en doorgesproken. Op de dag van de operatie wordt u opgenomen op onze gespecialiseerde afdeling in het ziekenhuis. Hier kunt u de verschillende operaties terugvinden. 

 

Direct na de operatie

U verblijft in principe 2 nachten in het ziekenhuis. Indien u zich op de 2e dag na de operatie goed voelt en u kunt voldoende drinken, dan kunt u naar huis. Bij complicaties kan het ziekenhuisverblijf langer duren. 

 

Verplichte LEVENSLANGE begeleiding na de operatie:

Na de operatie wordt u in de eerste twee jaar frequent terug gezien door de verschillende disciplines. Dit gaat volgens onderstaand schema:

Moment na de operatie Discipline Type Contact
2 weken                 Dietist Groep
3 weken Physician assistant of verpleegkundige en eventueel internist Individueel
4 maanden Chirurg/Physician assistant en eventueel internist Individueel
8 maanden Chirurg/Physician assistant of Verpleegkundige Individueel
12 maanden Chirurg/Physician assistant Individueel
18 maanden chirurg/Physician assistant Individueel
24 maanden  Chirurg/Physivian assistant Individueel
Op verzoek                   alle andere disciplines  

Het kan voorkomen dat deze afspraken, indien nodig, worden gecombineerd met extra afspraken bij de internist, diëtist of psycholoog.

Na 2 jaar wordt u in ieder geval jaarlijks terug gezien door de chirurg om eventuele problemen op te sporen. Op verzoek van u of de chirurg zal daar waar nodig een individuele afspraak gemaakt worden bij de diëtiste, psycholoog, internist en/of fysiotherapeut.

 

Begeleide sportmomenten

Het is belangrijk dat op alle mogelijke manieren wordt gestreefd naar een gezonder en fitter lichaam. Bewegen is daarbij erg belangrijk. Wij bieden iedereen die bij ons geopereerd wordt dan de mogelijkheid om onder begeleiding van onze fysiotherapeuten te gaan beginnen met bewegen. Zes weken na de operatie wordt gestart met de beweeglessen. Deze lessen zijn voor de duur van 8-10 weken à 2 uur per week. U kunt zich hier aanmelden voor deze lessen.

 

Nazorg groepsgesprekken diëtisten en psychologen

Maandelijks verzorgen zowel de diëtisten als de psychologen groepsgesprekken waarbij zij met u vaste onderwerpen behandelen. De onderwerpen treft u aan in de agenda op de website zo ook het inschrijven voor een groepsbijeenkomst van de diëtist en/of psycholoog.

U kunt zich voor de thema’s, zoals vermeld in de agenda, aanmelden door een mail te sturen naar poli.bariatrie@bravis.nl 

 

Aanspreekpunt acute complicaties na bariatrische chirurgie:

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met het secretariaat 0164-278800, de secretaresses kunnen ten alle tijden contact opnemen met de verpleegkundige en/of chirurg.
In de eerste twee weken na de operatie buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met afdeling F8, telefoon 088-7067612.
Na twee weken buiten kantoortijd kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van het Bravis ziekenhuis.