0164 278 800 Boerhaaveplein 7 (Pand 7), 4624 VT Bergen op Zoom
  • Samen naar een gezond gewicht!

    Samen naar een gezond gewicht!

  • Alle disciplines binnen één centrum!

    Alle disciplines binnen één centrum!

  • Multidisciplinaire zorg op maat!

    Multidisciplinaire zorg op maat!

09-05-2016 15:00:00 t/m 09-05-2016 16:00:00

Nazorg psycholoog

Onderwerp:

Hoe om te gaan met je omgeving?

Wilt u zich opgeven voor deze nazorgsessie? Meld u zich dan aan bij het secretariaat van het Bariatrisch centrum Zuid West Nederland. U kunt dit doen door een mail te sturen naar poli.bariatrie.boz@bravis.nl onder vermelding van uw naam, geboortedatum, OK-datum, datum nazorgsessie en bij de dietist en/of psycholoog.