0164 278 800 Boerhaaveplein 7 (Pand 7), 4624 VT Bergen op Zoom
  • Samen naar een gezond gewicht!

    Samen naar een gezond gewicht!

  • Alle disciplines binnen één centrum!

    Alle disciplines binnen één centrum!

  • Multidisciplinaire zorg op maat!

    Multidisciplinaire zorg op maat!

Aanmeldformulier bewegingsgroepen Fysiotherapie

Voor deelname aan de fysiotherapiegroepen na uw operatie dient u het onderstaande formulier in te vullen. Wanneer u beschikbaar bent op beide tijden heeft u zo min mogelijk last van wachtlijsten. 

Er wordt naar gestreefd om 6 tot 8 weken na de operatie te starten met de nazorg. Als u zich voor de operatie hiervoor opgeeft, krijgt u binnen twee weken een startdatum per email toegezonden. Het basisprogramma bestaat uit 8 bijeenkomsten welke u, in overleg, over 10 weken kunt verdelen. Na de 10 weken vervallen de eventuele niet nagekomen fysiotherapiebijeenkomsten.Tevens wordt ook in voorbereiding voor de operatie een programma op maat geleverd, indien hiervoor aanleiding bestaat en wordt iedere patient bij binnenkomst fysiek in kaart gebracht om zo de haalbaarheid van de verschillende bewegingsmodules te kunnen inschatten.